Med anledning av Berits bortgång har klubben gett en minnesgåva till Djurskyddet i Kristinehamn.


Danskvällar

Onsdagar 18:00 på Hultet.

11/1, 25/1, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 5/4, 19/4, 3/5

6/9, 20/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11, 29/11

Hans Lindgren som caller

Föreningsmöte

Söndag 3/9 17:00 på Hultet.

Viktigt möte för att besluta om klubbens fortlevnad.